Algemene voorwaarden PayGlobal Technology B.V.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden (Algemeen, Module 1, Module 2 en Module 11) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Onderstaand kunt u de ICT-Office Voorwaarden in pdf-formaat downloaden.

ICT~Office Module Algemeen

ICT~Office Module 1 - Licentie voor programmatuur

ICT~Office Module 2 - Ontwikkeling van programmatuur

ICT~Office Module 11 - Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken

Naast de algemene voorwaarden is tevens de onderstaande gebruikerslicentie van toepassing op IBANC SEPA Software:

Eindgebruikerslicentie IBANC

Disclaimer